Psykoosilääkkeet ovat keskeinen osa hoitoa

"Asenapiini on viiteenkymmeneen vuoteen ensimmäinen lääke, joka on tuotu markkinoille nimenomaan kaksisuuntaisen mielialahäiriön hoitoon. "

Ne vaikuttavat keskushermoston toimintaan säätelemällä aivojen välittäjäaineita, kuten dopamiinia ja serotoniinia. Psykoosilääkkeitä käytetään usein yksin tai yhdessä muiden mielialan tasaajien kanssa erityisesti manian hoidossa.

Psykoosilääkkeet jaetaan kahteen ryhmään eli perinteisiin ja toisen polven antipsykootteihin, joita käytetään kaksisuuntaisen mielialahäiriön hoidossa selvästi enemmän. Perinteisiin psykoosilääkkeisiin kuuluu haloperidoli ja uudempiin psykoosilääkkeisiin risperidoniaripiprasoli, tsiprasidoni, ketiapiini, olantsapiini ja asenapiini. Näistä asenapiini on viiteenkymmeneen vuoteen ensimmäinen lääke, joka on tuotu markkinoille nimenomaan kaksisuuntaisen mielialahäiriön hoitoon.