Kaksisuuntaiseen mielialahäiriöön liittyvää masennusta ei pitäisi hoitaa pelkillä masennuslääkkeillä

Sairauteen kuuluvat masennusjaksot eivät merkittävästi poikkea tavanomaisesta masennuksesta, minkä vuoksi niiden erottaminen toisistaan on usein haasteellista. Esimerkiksi lääkehoitoon reagoimaton masennus saattaakin olla kaksisuuntainen mielialahäiriö.

Yhtäläisyyksistä huolimatta kaksisuuntaisen mielialahäiriön ja tavallisen masennuksen hoidossa on kuitenkin suuria eroja. Kaksisuuntaisen mielialahäiriön masennustilojen hoidossa käytetään pääasiassa mielialaa tasaavia lääkkeitä ja masennuslääkkeiden asema on toissijainen. Masennuslääkkeitä käytetään aina yhdessä mielialatasaajien kanssa, eikä koskaan yksittäisenä lääkehoitona. Tämä johtuu siitä, että ilman mielialaa tasaavaa lääkitystä masennuslääkkeet saattavat joskus laukaista manian. 

Ylläpitohoidolla estetään uudet sairausjaksot

Ehkä tärkein vaihe kaksisuuntaisen mielialahäiriön hoidossa on ylläpitohoito, jossa lääkkeiden jatkuvalla käytöllä – myös oireettomassa vaiheessa – yritetään estää uudet sairausjaksot. Ylläpitohoitoa suositellaan toisesta sairausjaksosta alkaen ja se jatkuu toistaiseksi. Siinä käytettävät lääkkeet ovat yleensä samoja, joita käytetään sairauden akuuteissa vaiheissa.