Bentsodiatsepiinit manian alkuvaiheen hoitoon

Bentsodiatsepiinien käyttö kaksisuuntaisessa mielialahäiriössä liittyy manian alkuvaiheen hoitoon, jossa niitä on käytetty mielialan tasaajien ja antipsykoottien tukena.

Yksittäin käytettynä niiden hyöty on usein riittämätön. Kaksisuuntaisen mielialahäiriön hoidossa käytettyihin bentsodiatsepiineihin kuuluvat klobatsaami, loratsepaami, diatsepaami, klooridiatsepoksidi, oksatsepaami ja alpratsolaami sekä antihistamiini hydroksitsiini.