Kaksisuuntaisen mielialahäiriön hoito

Psykoosilääkkeet ovat keskeinen osa hoitoa

Psykoosilääkkeet ovat mielialan tasaajien ohella keskeinen osa kaksisuuntaisen mielialahäiriön hoitoa.Ne vaikuttavat keskushermoston toimintaan säätelemällä aivojen välittäjäaineita, kuten dopamiinia ja serotoniinia. Psykoosilääkkeitä käytetään usein yksin tai yhdessä muiden mielialan tasaajien kanssa erityisesti manian hoidossa.

Lue lisää »

Hoitomyöntyvyyden kannalta on tärkeää, että potilas osallistuu hoitojen suunnitteluun

Kaksisuuntaisen mielialahäiriön hoito

Kaksisuuntaisen mielialahäiriön lääkehoitoihin liittyy yleensä huono hoitomyöntyvyys.  Aiemmin hoitomyöntyvyydellä tarkoitettiin annettujen hoito-ohjeiden noudattamista. Nykypäivänä hoitomyöntyvyyden sijaan puhutaan usein hoitoon sitoutumisesta, jolla tarkoitetaan myös potilaan aktiivista, neuvottelevaa ja tasavertaista asemaa oman sairautensa asiantuntijana sekä hoitonsa toteuttajana. 

Lue lisää »

Psykososiaaliset hoitomuodot auttavat sopeutumiseen

Kaksisuuntaisen mielialahäiriön hoito

Kaksisuuntainen mielialahäiriö on poikkeuksellisen biologinen, ja siihen liittyy vahva perinnöllinen yhteys. Siksi erilaisten psykososiaalisten hoitomuotojen rooli osana hoitokokonaisuutta on moniin muihin mielenterveydellisiin sairauksiin verrattuna pienempi.

Lue lisää »

Kaksisuuntaisen mielialahäiriön hoito

Miten maniaa ja hypomaniaa hoidetaan?

Kaksisuuntaisen mielialahäiriön maanisten jaksojen hoidossa tavoitteena on oireiden nopea poistuminen. Maniasta tai hypomaniasta kärsivän henkilön yhteistyökyky ja sairaudentunto ovat yleensä huonoja, minkä vuoksi hoitoon hakeudutaan muiden kuin potilaan itsensä aloitteesta.

Lue lisää »